Miejsce ogłoszeń

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III TRANSAKCJE

1. Oferty

2. Zawarcie umowy

3. Opłaty i prowizje

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy SnowStuff dostępny pod adresem internetowym SnowStuff.eu, prowadzony jest przez TRACKTECH z siedzibą w Maniowach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000535746, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł , NIP 7352861561, REGON 360357192.

II. DEFINICJE

SnowStuff - serwis umożliwiający przede wszystkim ośrodkom narciarsko -turystycznym, stacjom narciarskim i wyciągom( i innym ) w publikacji ofert sprzedaży sprzętów, maszyn, całego zaplecza jakim dysponują w swoich ośrodkach etc.

Oferta- ogłoszenie zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę

Rejestracja- proces tworzenia konta

Ogłoszeniodawca- przedstawiciel wyznaczony przez właściciela bądź właściciel wystawionego przedmiotu,

Przedmiot/Przedmiot wystawienia- umowna nazwa wystawionej maszyny, części, ratraka bądź innego sprzętu

Konto- o unikalnym loginie, pozwala na dodawanie/ edytowanie/ promowanie ogłoszeń a także zakup przedmiotów wystawienia

Kupujący- użytkownik zdecydowany na zakup przedmiotów wystawienia

Licytant- osoba deklarująca kwotę zakupu przedmiotu wystawienia

Licytacja- zaczyna się kwotą podaną przez sprzedającego, którą podbijają osoby zainteresowane kupnem

Regulamin- niniejszy dokument

Punkty- wykupywane przez ogłoszeniodawców od serwisu SnowStuff, pozwalają na wystawienie produktów

III. TRANSAKCJE

1. Oferta

 Sprzedawca oświadcza, że jest w posiadaniu przedmiotu wystawionego bądź działa w imieniu właściciela sprzedawanego przedmiotu za jego zgodą.

Sprzedawca oświadcza, że wystawiając przedmiot w serwisie nie będzie dokonywał sprzedaży poza nim, próbując uniknąć prowizji. W innym wypadku zostanie potraktowany karą umowną zawartą w cenniku.

Kupujący oświadcza, że oferta przez niego złożona jest ważna oraz zakończy się uiszczeniem opłaty wynikającej z ogłoszenia.

2. Zawarcie umowy

Zakupy w systemie ratalnym/leasingowym są możliwe poza serwisem za wyraźną zgodą sprzedającego.

Zawarcie umowy w ramach serwisu obliguje obie strony do dokonania transakcji kupno-sprzedaż.

3. Opłaty i prowizje

Do dnia 30.06.2019 r. nie pobieramy żadnych prowizji ani opłat za korzystanie z serwisu www.snowstuff.eu.

Warunkiem każdorazowego wystawienia przedmiotu jest wcześniejsza zapłata za wystawienie.

Każda forma płatności za przedmiot, nawet leasing czy system ratalny zobowiązuje do opłaty prowizji.

Sprzedawca deklaruje się uiścić kwotę prowizji od udanej transakcji do 7 dni od daty sprzedaży.

Serwis SnowStuff udostępnia usługę certyfikacji zakupu w ramach której Serwisanci TRACKTECH potwierdzają parametry sprzedawanych przedmiotów.

Z usługi Certyfikacji mogą skorzystać zarówno sprzedający jak i kupujący.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis SnowStuff oświadcza , że udostępnia powierzchnię ogłoszeniową na stronie internetowej snowstuff.eu i jednocześnie nie jest właścicielem sprzedawanych przedmiotów wystawienia ani nie odpowiada za nierzetelne informacje podane przez Ogłoszeniodawców.

Wszelkie ogłoszenia nie mające związku z tematyką mogą zostać usunięte.

Serwis zastrzega sobie prawo aktualizacji regulaminu