Miejsce ogłoszeń

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek www.snowstuff.eu.

 1. Všeobecné podmínky

             

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných uživateli.

 1. Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je TRACKTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Maniowach, ul. Ks. Antoniego Siudy 11, 34-436 Maniowy KRS 0000535746 NIP 7352861561 REGON 360357192.

 

 1. V zájmu bezpečnosti dat, které nám byly svěřeny, jsme vyvinuli interní postupy a doporučení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k datům. Kontrolujeme jejich zpracování a průběžně ověřujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o elektronických službách, jakož i všechny druhy výkonných zákonů a právních předpisů společenství.

 

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatele, rovněž v případech, kdy zákon opravňuje správce ke zpracování osobních údajů na základě zákona nebo za účelem provedení smlouvy uzavřené mezi stranami.

 

 1. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich užívání následujícím způsobem:
 2. prostřednictvím informací zadaných dobrovolně ve formulářích
 3. shromažďováním souborů "cookies" [viz "Zásady souborů cookies"].

 

 1. Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

 

 1. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování kontaktních informací

 

 1. Osobní údaje uvedené na těchto stránkách nebudou zpřístupněny třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 

 1. Údaje obsažené ve formuláři mohou být prohlíženy fyzickou osobou, která je do formuláře vložila. Tato osoba má také právo kdykoliv upravit a zastavit zpracování svých údajů.

 

 1. Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách, které mohou být ovlivněny vývojem internetové technologie, případnými změnami v zákoně v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O případných změnách Vás budeme informovat viditelným a srozumitelným způsobem.

 

 1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na jiných Webových stránkách, nejsou sledovány službou snowstuff.eu. Tyto webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které doporučujeme si přečíst.

 

V případě pochybností o jakýchkoli ustanoveních Zásad ochrany osobních údajů, jsme k dispozici - naše údaje naleznete v záložce - KONTAKT.